Kategoriler
  Popüler Kategoriler
Aradığınız Ürün Bulunumadı...!
Son İncelenen Ürünler
 • #categoryName
  #categoryName

  Kişisel Verileri Koruma Kanunu

  KVKK AYDINLATMA METNİ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından,
  Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, Şirketimiz tarafından
  sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş
  stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme
  ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere
  gerekli çalışmaların yürütülmesi üzere kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak
  ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel
  hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel
  verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz,
  kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak
  erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin
  etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
  KVKK’nın 11. Maddesi gereği Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; işlenip
  işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun
  kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar
  çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin
  bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize
  bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
  uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVKK’nın 13.
  maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi,
  yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
  şirketimize iletebilirsiniz.

  KVKK AÇIK RIZA METNİ

  6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamındaki haklarım konusunda açıkça
  bilgilendirildim ve sitenizi kullanmam halinde başta kimlik, iletişim, alışveriş (alışveriş tarihi,
  zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.) bilgilerim olmak üzere ilgili tüm kişisel
  verilerimin kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, paylaşılmasına açıkça rıza verdiğimi
  kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.